Územní plán obce Suchá Lhota

Obec Suchá Lhota má platný územní plán vydaný fomou obecně závazné vyhlášky č. 1/2006, nabytí účinnosti vyhlášky obce o závazné části ÚPD 15.1.2007. Dokumentace je níže k nahlédnutí.

Možnost k nahlédnutí do kompletního územního plánu máte na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Suchá Lhota
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

Veškerou dokumentaci naleznete na webu města Litomyšl: 

https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/sucha_lhota/projednavana/?