O souboru

Historie souboru...  

Divadelní soubor má  v naší obci dlouholetou tradici. První zmínka je z roku 1943, kdy ochotníci natrénovali při svých začátcích 5 divadelních her. Jednou z nich byla hra Tvrdé české palice. Zajímavostí o této hře je, že byla před generálkou zakázána německou armádou asi pro svůj nepopulární název. Ochotníci přerušili svoji činnost po dobu válka. Další roky soubor natrénoval desítky dalších známých i neznámých her. Bohužel soubor v roce 1964 zaniká.

Přáním spoluzakladatele a režiséra pana Šantrůčka bylo: „ aby se našli podobní a obětaví pracovníci, kteří budou šířit slávu českého divadelnictví v našem kraji“ citováno z kroniky obce. V roce 2019 se naši občané rozhodli o obnovení divadelního souboru. Starostka obce doma našla originální scénář divadelní hry: Tvrdé české palice od Františka Cimlera, a proto jsme se rozhodli začít trénovat tuto hru. Premiéra měla být v letošním roce, ale bohužel situace v naší republice nám nepřála, a tak soubor musel přerušit činnost a tím pádem se musela premiéra odložit na příští rok. Slavnostní premiéra byla 4. 9. 2021 u příležitosti 5. setkání rodáků a přátel obce Suchá Lhota. Představení zahájil hejtman Pardubického kraje p. Martin Netolický. Nyní soubor navštěvuje okolní obce nejen v našem kraji. A má za sebou 19 repríz představení.