Územní plán obce

Územní plán obce Suchá Lhota 

 

Obec Suchá Lhota má vydán:

  • územní plán, který nabyl účinnosti dne 16. 9. 2022 

Do listinné verze můžete nahlédnout na:

  • Městském úřadě Litomyšl, J. E. Purkyně 918, Odboru výstavby a územního plánování, Oddělení stavebního úřadu a Oddělení úřadu územního plánování
  • Obecním úřadě Suchá Lhota
  • Krajském úřadě Pardubického kraje, Komenského nám. 125, Odboru rozvoje, Oddělení územního plánování

Platnou dokumentaci územního plánu naleznete na: 

https://www.litomysl.cz/uzemni_planovani/urp/sucha_lhota/platna/?