Rok 2024

Schválený rozpočet na rok 2024 - výdaje a příjmy

Vyvěšeno: od 30. 11. 2023 do 31. 12. 2024
Název dokumentu Formát Velikost

Rozpočtové opatření 2024

Vyvěšeno: od 7. 0. 2024 do 5. 1. 2030
Název dokumentu Formát Velikost

Fin2 - 12M

Vyvěšeno: od 11. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Rozvaha

Vyvěšeno: od 11. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Příloha 2023

Vyvěšeno: od 11. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Výkaz zisku a ztráty 2023

Vyvěšeno: od 12. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Rozvaha 2023

Vyvěšeno: od 11. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2023 obce Suchá Lhota

Vyvěšeno: od 11. 6. 2024 do 30. 6. 2025
Název dokumentu Formát Velikost