Složení výboru

Složení výboru 

Starosta:             Petr Bělohlávek st.

Velitel:                 Ing. Martin Hrubeš

Strojník:              Ing. Martin Hrubeš, Petr Bělohlávek ml., Lenka Drahošová

Jednatel:             Mgr. Martina Holomková

Hospodář:          Lenka Drahošová

Preventista:       Zdeněk Trunec

Kronikář:            Iva Hrubešová 

Revizor:              Jiří Pešina st.

Člen výboru:      Jana Bělohlávková