Rozvojový plán obce

Rozvojový plán obce Suchá Lhota 2023+ 

Tento dokument vznikl jako základní rozvojový a strategický plán pro obec Suchá Lhota u Litomyšle, který představuje rozvoj obce v dalších letech. Navazuje tak na rozvojový plán, který vznikl v roce 2019.  Rozvojový plán je velmi přínosný pro naší obec, protože na samotném zpracování se podíleli občané, kteří v rámci dotazníkového šetření poukázali na kladné, ale i na záporné věci naší obce. Jejich názory jsou velmi významné a důležité pro další rozvoj obce. Výsledek dotazníkového šetření také naleznete v tomto dokumentu.   Dokument vystihuje hlavní směry obce v dalších letech. Také poukazuje na potřeby našich občanů. Proto je důležitým nástrojem pro vedení obce do dalších letech.