Historie SDH

Historie sboru 

Sbor dobrovolných hasičů má v Suché Lhotě velkou tradici.Založen byl již v roce 1910 a jejím prvním velitelem byl pan Josef Bartoš. Sbor byl od počátku vybaven ruční stříkačkou, která byla 28. dubna 1958 nahrazena motorovou stříkačkou. Ruční stříkačka byla vyřazena o dva roky později 8. února 1960.

Se založením sboru byla spojena i stavba požární nádrže, která byla pod názvem „akce Z“ započata v roce 1958. Práce na vodojemu pokračovaly postupně a z důvodu malého rozpočtu byly také několikrát pozastaveny. Nádrž byla kompletně dostavena v roce 1970. Do té doby z ní neustále unikala voda, a proto nemohla být prohlášena za dokončenou. V současné době se tato nádrž a její prostranství využívají jako koupaliště.

Koncem roku 1958 byly vedle požární nádrže vybudovány základy k nové hasičské zbrojnici, která byla na toto místo přesunuta z návsi v centru obce. Původní stavba na návsi byla nahrazena novou čekárnou. O rok později byla hasičská zbrojnice nově omítnuta, bylo k ní přivedeno elektrické osvětlení a v kabinkách se sociálním zařízením byla položena dlažba. V roce 2009 byla k hasičárně přistavěna stříška pro konání společenských akcí, jako jsou čarodějnice, oslavy atd.

SDH Suchá Lhota se skládá z družstva mužů a družstva žen, které se podílejí téměř na všech činnostech, které se v obci konají. V posledních letech se obě družstva úspěšně umisťují na okrskových soutěžích a v nedávné době se pokusila uspět i v okresních kolech. Výjimkou také nejsou účasti na netradičních soutěžích. V roce 2016, ale také v letech 2010 a 2005, sbor pořádal okrskovou hasičskou soutěž v naší obci. V roce 2010 byla tato soutěž spojena s oslavou 100 let založení hasičů v obci. V roce 2015 hasiči připravili také hudební odpoledne a večerní zábavu se slovenskou skupinou Kortina, které se zúčastnilo 300 lidí.

Velitelem od roku 2003 se stal Petr Bělohlávek, který funkci převzal po panu Ladislavu Čermákovi. Ten v tomto roce převzal od pana Jiřího Koníčka funkci starosty. Josef Halousek se stal starostou v roce 2010 .V roce 2020 se stává velitelem Ing.Martin Hrubeš a nově zvoleným starostou se stal Petr Bělohlávek st.