2023

Obecně závazné vyhlášky 2023

Vyvěšeno: od 15. 12. 2023 do 15. 12. 2030

1/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Suchá Lhota o místním poplatku ze psů

2/2023 - Obecně závazná vyhláška obce Suchá Lhota o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Oznámení o vyhlášení právních předpisů - Sbírka právních předpisů uzemních samosprávných celků a některých správních úřadů  

Název dokumentu Formát Velikost