Základní informace

Obecní knihovna v Suché Lhotě 

Obecní knihovna uchovává a zpřístupňuje knižní fond o velikosti cca 400 svazků. Využívá výměnných souborů, poskytovaných Městskou knihovnou Litomyšl, a tím nabízí svým čtenářům pravidelně knižní novinky k zapůjčení. Knihovna umožňuje přístup k vyhledávání informací prostřednictvím celosvětové sítě – internetu. Nabízí online přístup do katalogů většiny profesionálních knihoven v ČR.Knihovna je garantem rovného přístupu všech sociálních skupin k informačním zdrojům a k síti internet.

Otevírací doba: středa 18:00 - 19:00 hod. 

Emailová adresa: suchalhota@lit.cz

Ceník služeb: zdarma

Knihovní řád k nahlédnutí v obecní knihovně a kanceláří obecního úřadu. 

Služby obecní knihovny zajišťuje paní Milada Hrubešová.